Διαδικτυακός Τουριστικός Οδηγός Πηλίου, Πήλιο pelion pelio pilio διαμονή στο Πήλιο

MHTE: (Πράξη Θεώρησης Επιχείρησης : 3278 / 21-6-2012 - Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς & Αρ.Πρωτ. για Βραχυχρόνια Μίσθωση : Α.Α.Δ.Ε. 1292 / 21-2-2017)
88